Alejandra - dumpad.. 😒

Den när sonen säger: 
- mama, mama, där. 
Pekar på klätterställningen och vill att jag ska klättra upp. Jag klättrar upp och han ropar på mormor.
- atiti, atiti!
Sträcker ut sin hand och vill att min mama ska ta hans hand. Sen vänder han sig mot och säger
- bye bye mama.
Samtidigt som han vinkar med sin hand mot mig. Han drar mormor mot gungan, tar några steg, vänder sig om för att se om jag står kvar och vinkar åter igen.

(null)