Alejandra - Sex med djur förbjuds

"Sex med djur förbjuds

Regeringen vill förbjuda sex med djur från den 1 april.

– Det ska inte finnas några tveksamheter kring att det är förbjudet att plåga djur, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i en kommentar.

Redan i dag är det förbjudet att utsätta djur för lidande, men det har varit svårt att straffa tidelag. Frågan om förbud mot tidelag har diskuterats länge och lagskärpningen har haft brett stöd i riksdagen.

Utöver förbudet mot tidelag innehåller lagförslaget också starkare skydd för försöksdjur." Aftonbladet.se


Bordet detta inte redan vara förbjudet!

Det är djurplågeri, vem är det som inte förstår detta?!

Det finns inte en chans att detta ens borde tänkas över!

Jag blir så arg och irriterad att detta inte ingår i "djurplågeri".

 

ÄCKEL MÄNNISKOR SOM UTSÄTTER DJUR FÅR SÅDANA SAKER!!