Alejandra - Man ska inte..
"Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken"