Alejandra - Man ska inte..

"Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken"