Alejandra - dagens konferens
Idag var jag iväg på konferens med min nya sektion. Ja, jag kommer att byta roll och därav bytet avdelning och sektion. Så idag var det en sådan "lära känna varandra"- och "få förståelse på vad som ska göras"-konferens.

Börjar dagen med frukost på plats
(null)

En aktivitet gick ut på att bygga ett instrument, förutsättningarna var: tre personer med olika kompetenser ska bygga ett instrument inom 30 minuter.
(null)

Det här blev vår slutprodukt 😂 en bärbar trumma som man trummar med genom att dra och släppa gummisnoddarna underifrån.
(null)

Känns nu spännande och utmanade att börja mitt nästa uppdrag. Men jag börjar inte riktigt än, utan första april 💼👩🏻‍💻