Alejandra - know your facts and the truth!
Glöm aldrig att sträva efter sanningen och faktan. Glöm inte hur viktigt det är. Citaten nedan beskriver det jag menar ganska så bra.

(null)

Med sanningen och faktan kan du ta dig längst. Med hjälp av det så vet du att du både agerar och reagerar rätt, enligt din mening. Då har du inget att skämmas om. Då talar du med de rätta orden och vet. Det är kunskap.
Kunskap!

Jag kan stå med huvudet högt, utan att skämmas eller bli huggen. För att jag vet sanningen och kan faktan. Jag vet att du vet att jag vet. Jag behöver inte ens en blick eller ett ljud. Det är en känsla, som en aura. 
Jag vet!