Alejandra - 32/1 - What?
Tecken på att datorn behöver människan och att människan inte går att ersätta hur som helst.

När logiken inte fungerar:
(null)