Alejandra - 7 egenskaper
Enligt ett test är detta 7 egenskaper jag har och tycker att de stämmer in ganska så bra. 😅
(null)